začátky v N. Bystřici

naše začátky stolního tenisu v N.Bystřici

Začalo to s Michalem, kterého jsem potkal na golfovém hřišti a kterého jsem učil stolní tenis v roce 1980-1. To byl hlavní impuls k založení oddílu stolního tenisu v r. 2007 ve snaze přiblížit golf mládeži v obci, resp. tréninky stolního tenisu prolínat nácviky golfového pohybu, držení hole a základní teorií.

Náboru dětí se zúčastnilo více jak 30 dětí, avšak ukázalo se, že hlavní motivací místních dívek bylo získat podpis od Milana Orlowského, kterému se představili výkresem „orla“. Jeho podpis znamenal pro dívky více než malá exhibice s Filipem Korbelem, talentovaným hráčem z J.Hradce (6.tř.)

  

Stolní tenis nemá v obci tradici, nepodařilo se z místa nikoho zajistit k pravidelnému a systematickému vedení děti, šli jsme tedy cestou návratu do soutěží s představou o zapojení místních hráčů, kteří si příležitostně pinec zahrají.

Podařilo se sestavit tým z hráčů, kteří byli v dřívější době zdatnými hráči krajské úrovně a postavit družstvo do řádných soutěží. První rok, kdy první polovina soutěže byla věnována více zajištění dostatečného počtu hráčů do jednoho družstva, více než vlastní hře, zasáhla reorganizace a klub nepostoupil z nejnižší okresní soutěže do play off. 

I tak to byl odvážný krok. Začínali jsme ve dvou a s vírou, že další dva hráče přece musíme v obci s téměř třemi tisíci obyvatel najít. Z části se to podařilo, ale chlapi pracovali mimo obec a vraceli se domů v nejlepším případě  v pátek večer.

Tréninky s dětmi jsme po roce trpělivosti vzdali, znamenalo to v sobotu dopoledne dojíždět do N.Bystřice a nejednou a v lepších případech se také stalo to, že poměr cvičitele a dětí byl 1:1. 

Zpočátku probíhaly tréninky na Fakultě managementu VŠE v Jindř. Hradci, zpravidla ve dnech úterý, čtvrtek pod hlavičkou "Večerní kurzy stolního tenisu na fakultě managementu". Pro nácvik taktiky a strategie hry to bylo nejlepší a přímo akademické prostředí a zázemí.

V rozšířeném počtu hráčů byly tréninky od sezóny 2009/2010 přesunuty do tělocvičny V. základní školy na sídl. Vajgar. Hlavním důvodem bylo již vyšší počet hráčů a dvou týmů A,B v  pravidelných soutěží. Tréninky jsou ve dnech středa a pátek od 18:30 hod. Mimo tyto dny zůstává fakulta jako stabilní zázemí.

  • sezóna 2007/2008: vyhrál skupinu okresního přeboru III. tř + postup do OP II
  • sezóna 2008/2009: tým Golf. klubu vyhrál II. třídu OP a postoupil do OP I.
  • sezóna 2009/2010:  postaveny týmy A pro OP I. a tým "B" pro OP III.
  • sezóna 2010/2011: tým A bude v Krajské soutěži, tým B postoupil do OP II.
  • proti předpokladu bylo do sezony 2010/2011 postaveno 5 družstev: A,B,C,D,E
  • sezóna 2011/2012: tým A v krajském přeboru, B - OP I., C - OP II., D - OP III.

Tato stručná informace je pouze strohým výčtem o období 2007-9 a není jí možné považovat za vypovídající o dřívějších pinec-aktitách v obci, které jsou nám neznámy. 

I při aktuálním stavu třiceti aktivních hráčů platí, že každá ruka, která zazimovala bag, je na zeleném stole vítána.

 

A kdo přilepil Nové Bystřici nový přívlastek "pinčesová?":            

         

michal pokorný                      lad. mátl                              niki jiří nikodým                   standa ondrůšek

     

milan běhan                          ota kinšt                               radek ille                            karel forejt

    

 libor nedělka                        david hertel                           ondra peckert                     pavel smrž

 

  ...............a takto hráli:

Ke dvanácté už někteří vstávali, ukláněli se, podávali si navzájem ruce, říkali, že to bylo velice krásné,………..(tj. úvodní věta z Povídky „Popis jednoho zápasu“ od Franze Kafky),......... ale 6letá Maruška, dcera Karla Forejta, která celý zápas pozorně z lavičky sledovala, přišla a beze slov mi předala výkres, kterým zaznamenala první vítězný debl dnešního zápasu a proto je vhodné i tento moment ze 14.11.2009 uchovat v paměti:


.