začátky v Jindř. Hradci

 

1930

Jihočeský vysokoškolský sport rozšířil letos činnost opět o nový obor a sice o jednu z nejoblíbenějších a nejlepších her – Ping-pong.

Za tím účelem založil samostatný odbor, jemuž podařilo se získati jehonoho z nejlepších čsl. Ping-Pongistů, který by se ochotně ujal výcviku této krásné hry. Hráti se bude na několika stolech v prostorném sále.

Členem tohoto spolku může se státi každý. Přihlášky přijímá JUDr. Walter Dresdner, Jindř. Hradec, Wilsonovo nám. (Ohlas od Nežárky 19.9.1930)

 

1931

S.K. Jindř. Hradec rozhodl se založiti pro zimní saisonu odbor „Ping-Pongu“, aby umožnil svým členům seznati tento, u nás dosud málo známý druh sportu.

Sportovní klub nelitoval značného nákladu na prvotřídní, dokonalý ping-pongový stůl, který bude v klubovní místnosti hotelu „Central“ hráčům k dispozici.

Do tohoto odboru může se přihlásiti každý člen S.K. a příslušníci jich rodin. Příspěvky jsou stanoveny skutečně minimální a sice: pro člena klubu 5 Kč měsíčně, členové rodiny 10 Kč jako zápisné jednou pro vždy a měsíční příspěvek rovněž 5 Kč.

Měsíční příspěvky platí se počátkem každého měsíce, v němž členové hru reflektují.

Přistupujte za členy klubu, staňte se členy odboru „Ping-Pongu“ a ušlechtilou zábavou vyplníte dlouhé dny nepříjemné zimy.

 (zdroj: zájmy Českomoravské vysočiny dne 26.11.1931 a Ohlas od Nežárky dne 27.11.1931)

 

1932

Počátky stolního tenisu jsou dále dle dostupných informací datovány k roku 1932, kdy v sále u Tuzarů zahájil první sezonu (dříve Měšťanská beseda, nyní budova pojišťovny Kooperativa). Zakladateli byli studenti gymnasia, členové SK – Aichelman, Čadek, Kotál, Jar. Dosbaba, Kotěra (zvaný Ancín), kterí trénovali v suterénu gymnasia.

Ve VBK Vajgar (Veslařský a bruslařský klub Vajgar) v loděnici trénovala skupina Halada, Zádrapa, Svoboda, M. Musil, Hlinka, Wastl. Hrát začaly i dámy – paní Smutná, Koubová, Vosádková.

Na exhibičním utkání u Tuzarů vystoupil i Bedřich Nikodém, v letech 1929-1933 člen reprezentačního mužstva ČSR a účastník mistrovství světa ve stolním tenisu v roce 1933 v Praze, tzv. Swaythiling Cup a také pozdější autor písní „Je po dešti, Modré balonky, Mám malý stan, Barborka a dalších“.

Je třeba připomenout, že SK Jindřichův Hradec byl založen 15.6.1914 v hostinci u Holuba a předsedou byl zvolen cejchovní mistr Ed. Karták. Sportovní činnost rozvíjel SK zejména po válce a její těžiště bylo v kopané. Od r. 1921 se pod SK hrála i házená,  box, tenis.

1940

Za protektorátu byla činnost sportů utlumena, v listopadu 1940 stolní tenis na krátkou dobu obnovil a zahájil  v Grandu. Ze čtyřiceti hráčů byly nejvýkonnější Jar. Bubla, Ad. Lendl, Lud. Musil, Karel Zádrapa.

Po válce se  postupně se obnovovala činnost jednotlivých sportů i spolků. Tehdy byly v Jindř. Hradci Orel, Sokol, Jiskra, Slovan a Dynamo, které zastřešovalo i stolní tenis.  Později došlo k soustředění většiny sportů do jedné TJ Slovan Jindř. Hradec.

1950

Činnost oddílu stolního tenisu byla obnovena 1. ledna 1950 zejména zásluhou Tomáše Tomana, vedoucího oddílu a trenéra v jedné osobě, dále hráli PhMr. Jaroslav Vošta, Ladislav Hadrava, Josef Bláha, Vladimír Kníže, František Jaborník, František Hanus, Karel Křička, František Preis, Vladimír (zvaný „Štěpán“) Krb, Marie Tomanová a Jaroslava Bublová.

Oddíl v této sestavě trénoval celé období 1950-1958, 3x týdně, v tělocvičně ZŠ ve Štítného ul. Od roku 1954 zahájila činnost i mládež a to se již trénovalo na šesti stolech.

  

Veřejnou propagační akci stolního tenisu zajistil T. Toman a tou bylo exhibiční utkání mistrů světa 9. března 1950 v sále na Střelnici. Před zaplněným sálem hráli za mistry světa: Bohumil Váňa, Ivan Andreadis, Ladislav Štípek, Luděk Vyhnanovský. Po sehrání exhibice nastoupili proti reprezentantům ČR domácí hráči Tomáš Toman, Karel Zádrapa, Josef Bláha a hostující vojíni Wurm a Kašpar.

O B. Váňovi napsal Ota Pavel:   ….V Anglii bylo jeden čas tolik hráčů, jako na celém světě dohromady. V Royal Albert Hall hrál Váňa stylem, který mu vynesl název „Mláticí Čech. Ničí Barnu smeči, ničí ho kraťasy, honí ho kolem stolu, vystřeluje na něj míčky, které se podobají letem padajícímu listí v Hyde Parku. Angličané jsou nadšeni, ale zároveň zděšeni. To bylo v roce 1938, kdy poté ve finále porazil Bergmana.“

V období let 1950-51 bylo pořadí mužů následující: Toman, Jaborník, Ing. Štipl, Preis, Bubla, Waltl, Průša, Míšo, Pilc a Špírek. Pořadí žen: Tomanová, Bublová, Matoušková, Mostecká, Pfauserová.

V období let 1951-52 byly uskutečněny dvě velké akce, přátelské utkání se Spartou Praha, kde za hosty hráli Andreadis, Novák, Raban, Bílý, Krejčová, Koťátková a za domácí Toman, Jaborník, Štipl, Preis, Tomanová, Bublová. Na Střelnici sledovalo utkání 200 diváků. Utkání skončilo vítězstvím Sparty 11:0.  

Další velkou akcí byl Krajský přeboru mužů, žen a dorostu, rovněž v sále na Střelnici, s účastí  80 hráčů a byl hrán na 6 stolech. Velkého úspěchu dosáhli Tomanová (2. místo) a ing. Zádrapa (2. místo).

V období 1952-1953 se oddíl zaměřil na přátelská utkání. Byl oslaben o hráče, kteří odešli na vojnu nebo se odstěhovali z J. Hradce.  V přátelsských zápasech se střídali hřáči Toman, Preis, Pilc, Špírek, dr. Klika, Krb, Bláha, Míšo, Mazálek, Mlčák, Tomanová, Matoušková, Mostecká.

V období 1953-1954 oddíle sehrál přátelské utkání v Sezimově Ústí v sestavě Toman, Pilc, Preis, Špírek, Tomanová, Matoušková a vyhrál 8:2. Oddíl vyhrál i v dalších přátelských utkáních. Na vojnu odešli další hráči, vrátil se však Štipl. Přebor Jednoty vyhráli ve dvouhrách Toman, Tomanová, smíšenou čtyřhru Toman-Tomanová a čtyřhru mužů Toman-Štipl.

  

V tomto roce byla ustanovena při Okresním výboru ČSTV okresní sekce stolního tenisu, která pracovala ve složení Toman, Štipl, Procházka, Hlaváček a Tomanová.

V roce 1954-1956 nastává velký rozmach oddílu. Má 80 členů včetně žactva, účastní se prvního okresního přeboru ve všech kategoriích. Obě družstva Slovanu byla přihlášena do krajských soutěží.

Prvními okresními přeborníky se stali: Toman, ve čtyhře Toman-Fišar, ženy Tomanová-Soukupová, v mixu manželé Tomanovi a singly dorostu vyhráli Bohdan Hlaváček a Ludmila Mahrová. Okresní přebor se odehrál v Kardašově Řečici.

V tomto období bylo uspořádáno opět v sále na Střelnici mezikrajové utkání dospělých, Č. Budějovice-Jihlava s výsledkem 12:4. Odpoledne se utkal před 150 diváky Slovan s reprezentanty kraje Jihlava.

Před kvalifikací do přeboru kraje vyhrál oddíl v přípravném utkání v Kamenici n/L. 8:6 v sestavě Zuzák, Král, Procházka, B.Hlaváček, Tomanová, Mahrová.

Na krajském přeboru dorostu a žactva v Č.Budějovicích se stala L. Mahrová dvojnásobnou krajskou přebornicí ve dvouhře a čtyřhře. Ve dvouhře žaček zvítězila Jana Bednářová před Věrou Novákovou a Janečkovou (obě Slovan). Žáci se do závěrečných fází neprobojovali.

   

V letech 1955-56 vyhrálo družstvo dorostenek ve složení Mahrová, Zudová krajský přebor. V kvalifikaci o postup do přeboru ČR skončilo na druhém místě a postoupilo poprvé mezi osm nejlepších dorosteneckých družstev a ve finále skončilo na pátém místě v ČR. Finále se hrálo v Prostějově.

V krajském žebříčku roku 1956 byli Toman 14, Procházka 69, Štipl 70, Fišer 71. Ženy: Tomanová 11 místo. Dorostenci: Hlaváček B. 10, Karel Kaše 12, Viktor Brabec 15, Lébl 20. Místo. Dorostenky: 1. Místo Mahrová, 3. D. Zudová, 5. Waltlová, 8. Vondrušová, 10. Místo Svobodová. Žáci: Ivan Hlaváček 6., Svoboda 8, Fr. Staněk 15., žákyně: Bednářová 1, Nováková 2, Procházková 3 místo v Kraji.  

V letech 1956-57  byli na Přebor dorostu v Košicích nominováni Boh. Hlaváček, Věra Nováková, Dag. Zudová (ved. výpravy Tomáš Toman). Ve dvouhře dorostenek skončila Věra Nováková mezi prvními osmi, ve smíšené čtyřhře Hlaváček-Zudová mezi prvními osmi v ČSR.   

V mezikrajovém utkání dorostu v J. Hradci reprezentovala Budějovický kraj proti Plzeňskému kompletní družstva z Jindř. Hradce, bratři Bohdan a Ivan Hlaváčkové  a spolužáci z gymnasia Karel Kaše, Viktor Vrabec (herec) a Věra Nováková, D. Zudová a Jana Bednářová před 100 diváky.

Do kvalifikačního turnaje o postup do Přeboru ČR v družstvech nastoupila obě naše dorostenecká družstva. Chlapci se umístnili na 4. místě, dívky postoupily z 2. místa do finále Přeboru Čech. Přebor se konal v Ostravě a dívky Nováková, Zudová získaly třetí místo a bronzové medaile a skončily za celky Prahy a Ostravy.

Ve dnech 26-27.1.1957 na krajském přeboru žactva: družstvo dorostenců získalo 1. místo v sestavě bří Hlaváčkové, Karel Kaše, Lébl, Viktor Vrabec. Dorostenky: 1. Místo v kraji družstvo Nováková, Bednářová, Zudová. Žáci: Zelený, bři Staňkové, Zoula. Žákyně: Tůmová, Mahrová Marie, Procházková.  

V letech 1957-58 byla nejvýznamnější účast na trojutkání krajů Banská Bystrica, Hradec Králové, České Budějovice v Kremnici. Lída Mahrová a Věra Nováková vyhrály pro Jihočeský kraj pohár.

Z krajského  přeboru ve Vodňanech (64 účastníků) přivezli naši žákovští reprezentanti všech pět možných titulů.  Z krajského přeboru dorostu přivezli přivezli 11 titulů ze 14 možných. Kvalifikační soutěž o postup do Přeboru ČSR v Praze 8-9. března naše dívky Nováková, Bednářová (ved. T. Toman) vyhrály a z prvního místa postoupily do Přeboru ČSR.

Přebor ČSR se hrál v Červeném Kostelci a zde získalo družstvo Věra Nováková a Jana Bednářová 2. místo.   Lze to považovat za dosud největší úspěch oddílu stolního tenisu Slovan Jindř. Hradec.  

   

V letech 1958-59 byla jindřichohradecká družstva úspěšná na mezikrajském utkání dorostu Č. Budějovice – Praha. Věra Nováková reprezentovala kraj v mezizemském utkání Čechy-Morava-Slovensko v Topolčanech 26-28.12.1958. V Praze  na Přeboru dospělých se 13-15.2.1959 probojovala ve dvouhře mezi 32 nejlepších.

Ženy aspirovaly na účast v 1. Lize. Po vítězství v krajském přeboru a dílčích výkonech měli ambice vyhrát druhou ligu. V reorganizaci bylo rozhodnuto, že soutěž se bude hrát pouze ve smíšených družstvech a tím byly ombice na vyšší soutež potlačeny.

   

Krajský přebor žactva a dorostu v J. Hradci 14-15.3.1959 znamenal pro Slovan dvě prvá a dvě druhá místa: družstvo  dorostenců Hlaváček, Láska, Terber, Zelený a žáci: Šelcl, Jiří Műller,Karel Hulík, Vaněček, Mir. Lhotský, Boček, Tůmová, Václavíčková.

Při přeboru ČSR v Jeseníku 11-12.4.1959 se Nováková probojovala do semifinále. Na  Přeboru družstev dorostu v Brně 19-20.4.1959 skončilo naše družstvo na 5. místě.

Kontrolního turnaje reprezentantů v Praze se zúčastnila Věra Nováková a skončila na 12. místě.

V kontrolním turnaji juniorek skončila Věra Nováková na 7. Místě a kvalifikovala se na mezinárodní turnaj juniorů v Plzni.

Za období 1950-1959 získal oddíl:

34 titulů přeborníka kraje

9 x zůstal ve finále

12 x v semifinále

Na přeboru ČSR se probojoval 2x do finále, 3x do semifinále a 2x obsadil páté místo.  

Po odchodu manželů Tomanových, kteří celou slavnou éru stolního tenisu organizačně i trenérsky zajišťovali, se po roce 1959 oddíl dostal do období stagnace. Jejich další aktivity směřovali zejména k tenisu.

Není příliš je známo, že dcerou Tomáše Tomana a rodačkou z Jindř. Hradce je tenisová legenda, Renata Tomanová, na Mistrovství Evropy žen, Vídeň 1975, mistryní Evropy.  (desetinásobná mezinárodní mistryně ČSSR, dvojnásobná mistryně Německa, Španělska, Švédska, Rakouska, jedenkrát mistryně Austrálie, Francie, Itálie a Brazílie. Na Franch Open – Roland Garros 1978 s Pavlem Složilem zvítězila ve smíšené čtyřhře)  V roce 1975 vyhrála pro ČSSR ženskou týmovou soutěž Fed Cup (Pohár federace), když ve finále porazily společně s Martinou Navrátilovou tým Austrálie 3-0. Jednalo se historicky o vůbec první vítězství pro Československo. Poprvé se do finále Australien Open dokázaly probojovat v roce 1975 Renata Tomanová a o rok později Martina Navrátilová. Obě však poznaly příchuť poraženého finalisty grandslamového turnaje.

1960

V roce 1963 vyhrálo družstvo ve složení Vl. Štipl, Jar. Novák, Ivan Hlaváček, Jiří Punda, Karel Zavadil, okresní přebor.

Ze stagnace se oddíl dostával velmi zvolna, hrací prostory zůstaly nadále v tělocvičtě ZŠ ve Štítného ul. a základ nového týmu tvořil Jirka Műller (zvaný Pifka), Láďa Svoboda, Milan Nejtek, Miroslav Reisner (Mates) k nimž přišli na počátku 1966 Vlad. Hulík a Lad. Mátl, Fr. Florian, a v dalších letech přišli Ota Kinšt, Bob Vácha, Petr Černoch, Vojta Plášil…………….

Hrálo se již v té době i na jiných školách, zejména na nové ZŠ v Jarošovské ul. V té době musel oddíl opustit prostory tělocvičny na ZŠ ve Štítného a nastalo období několika stěhování.

Nejdříve se hrálo ve velmi stísněných prostorách jednací místnosti v tělocvičně Slovanu, kde hráli zejména šachisti. Na každý trenink se musely nejdříve vystěhovat stoly a židle do vestibulu a přinést stoly na pinec, uložené na druhé straně tělocvičny, ve skladu na balkoně, zatemnit okna a po ukončení treninku opět odnést stoly a zpět upravit jednací místnost.       

I v tomto nejméně vhodném prostředí se stolní tenis udržel asi 3 roky a hrála se zde již znovu krajská soutěž.

Další líheň stolního tenisu vznikla v roce 1968 v Obch. akademii. L. Mátl jako studující Obch. akademie, zajistil možnost hry v chodbách školy. Na škole se muselo hrát i dříve, protože dva stoly byly ukryty na půdě, zarovnány skříněmi. A tak se s každou přicházející přestávkou strhla mezi chlapci všech tříd školy bitka o to, kdo bude dříve u stolu. V té době bylo na škole max. 30 chlapců, ale nebylo mezi nimi nikoho, který by pinec nehrál. Z té doby pochází i do dnešního dne aktivní hráči Jan Maňhal (Studená) a Jirka Holakovský (Lodhéřov). Zde i po škole trénovala část hráčů zejména L.Mátl a Vl. Hulík a o rok později přišel z Dačic Milan Běhan.   

Další silná skupina vzešla z jmen Karel Kovář, Honza Mlčák, Milan Hromádka, Mir. Mrázek, Petr Princ, z labsko-oderské se vrátil Petr Hromádka a z žáků vzešli stabilní a dobří hráči Radek Ille, Petr Picka, Vl. Havel jr.

1970

V další etapě se hrál stolní tenis v Kreuzgangu  nebo jak jsme říkali Krajzgongu, tj. v přízemí vlevo, v gotických klenbách Minoritského kláštera, mezi sloupy bylo po jednom stolu. Svépomocí byly vybetonovány podlahy, upraveny spec. nátěrem, místnost byla vybavena jedněmi kamny DVB, takže se muselo včas zatopit. Tato herna však byla v dosavadní historii stolního tenisu jediná se stabilně postavenými pěti stoly. Později byla do těchto prostor přesunuta knihovna a dnes je v těchto prostorách přednáškový sál. Z tohoto prostředí vzešla generace nových hráčů Luboš Totzauer (zvaný Piňda), Filip Korbel, Alan Korbel, Vojta Školaudy.

Po výstavbě nové sportovní haly, cca v roce 1975 měl stolní tenis vytvořeno zázemí tam a zde se hrálo do doby zahájení výstavby (2004) nové sportovní haly která stojí před tou původní, nyní již pouze treninkovou pro míčové sporty. Výstavbou nové Sportovní haly byl stolní tenis bez jakýchkoli diskuzí vytlačen zpět do školních tělocvičen a našel zázemí na V. ZŠ, kde od roku 1980 asi šest let vedl treninky s dětmi Lad. Mátl. Z tohoto období vzešli hráči dnes hrající za GC N.Bystřice Michal Pokorný a Jirka Nikodým, dále Zdeněk Blažek (nyní divize za Studenou), Zb. Böhm, své dovednosti zde zkoušel i  Aleš Kotalík a další.  

Tím peripetie se stěhováním hracích  prostor skončily, ovšem je třeba připomenout, že již od počátku 70. let panuje záměr rozšíření kuželny na čtyřdráhu, zejména s nástavbou a vytvořením stabilního zázemí pro stolní tenis v patře. Tím by stolní tenis v Jindř. Hradci, jako jeden z nejstarších sportů ve městě získal důstojné zázemí a prostředí pro další rozvoj sportu, zejména v péči o mládež.

V listopadu 2000 sjednal Lad. Mátl menší exhibici dvojice Milan Orlowski a Josef Dvořáček, (oba členové Golfového klubu Nová Bystřice, který v roce 1996 L.Mátl s R. Khaurem založili). Hrálo se ještě ve staré sportovní hale. Tehdy bylo přítomno cca 100 diváků a jak někteří pravili, „více než na hokeji“. S oběma mistry si zahráli jak hráči Slovanu, tak zejména děti – F. Fryš, T. Aljančič, P. Kotraba a další.

V roce 2007 připravil Lad. Mátl menší exhibici Milana Orlowského ve školní tělocvičně v Nové Bystřici v návaznosti na nábor dětí zákl. školy. Partnerem M. Orlowského byl Filip Korbel (žák 6. tř. z J.Hradce). Oba předvedli zájemcům ze strany dětí a jejich přítomným rodičům jak se vůbec hraje stolní tenis, různé formy hry a zejména to nejdůležitější, pohyb za stolem.  

V průběhu 70-80 let odešlo z J. Hradce několik velmi kvalitních hráčů: zejména Karel Kovář, Milan Hromádka (hrál za Jitex Písek, Jan Havel (za Strakonice), současně přišli do Slovanu hráči z Chlumu u Tř.: Vl. Havel, Jan Havel (později odešel a hrál za Strakonice, nyní za Volyni) a Jan Kouba.

S nimi přišly i Marie Pomejová a Brkljačová, aby s Věrou Novákovou (Koutnou) obnovili slávu stolního tenisu. Ještě se za stoly vrátila D. Zudová (Votavová) a hráli několik let 2. ligu.

Cca v roce 1978 se do J. Hradce vrátil Michal Stach, který jako žák trénoval v Mariánských Lázních a jeho největším úspěchem byl finalový zápas s Pavlem Ovčaříkem (později reprezentant ČR a hráč Sparty) v roce ………

Zejména Věra Nováková se dlouhá leta věnovala mládeži (od Krajzgongu a skončila až odchodem st. tenisu ze sport. haly). Její péčí vyrostli skvělí hráči Filip a Alan Korbel, oba v posledních letech hrají 3. Ligu. Syn Filipa Korbela, rovněž Filip měl zejména sezonu 2009 velmi úspěšnou. Na bodovacím turnaji 7.3.2009 v Č.Budějovicích v kategorii starších žáků a na též na bodovacím turnaji 24.4.2009 v Prachaticích v kategorii dorostenců získal první místa.

Na jaře 2010 se Filip Korbel probojoval v krajském přeboru Jihočeského kraje do finále a tam podlehl několikanásobnénu přeborníku kraje, Michalu Vávrovi, hrajícím v cizině za TTC Nassau. Nyní Filip ukončil základní školu a pro novou sezonu přestoupil do pražského extraligového klubu El Niňo.

 

1980

Ze Slovanu odešel Lad. Mátl a založil na 5. Základní škole na sídl. Vajgar s podporou ředitele V. Koubka kroužek stolního tenisu. 4 stoly zakoupilo Město. Kroužek fungoval pro děti z 5. ZŠ a vzešlo z něj několik hráčů, kteří hrají roztroušeni u jiných oddílů dodnes. Mimo jiné nejaktivnějším žákem byl tehdy Aleš Kotalík, který překypoval energií i za stolem. Dalšími byli Michal Pokorný (Kraj), Jakub Valášek OP I., Jiří Nikodým (nereg.), všichni GCNB, dále Zbyněk Bohm (OP I. Lásenice), Zdeněk Blažek III. liga, divize Studená, a další.

Tehdy nikdo netušil, že toto místo se stane na dlouhou dobu další hernou Slovanu J. Hradec. V roce 2001 byla zahájena přístavba k tehdejší sportovní hale u Tyršova stadionu a stolní tenis byl opět odsunut. Představa, že budou zřízeny prostory v suterénu podobně jako v hale v Pelhřimově byly velmi naivní. Pinec byl odsunut a tak se pětka stala novým zázemím. Dvě tělocvičny byly takřka ideální pro potřebu Slovanu, na běžné tréninky a zápasy se využívala velká tělocvična, a to až do roku 2010, kdy měl Slovan jeden tým v kraji a jeden v okresní soutěži.   

 

2010

Pro sezonu 2010/2011 došlo ke sloučení oddílu Slovan J. Hradec s odd. stolního tenisu Golfového klubu Nová Bystřice a od této sezony bude  klub účasten pěti družstvy v soutěžích OP III., OP II., OP I., krajská soutěž a krajský přebor.

Treninkovými prostory je nadále tělocvična na ZŠ na Vajgaru. Zde bude hrána i soutěž Okresního přeboru I.tř.   Zápasy krajského přeboru, krajské soutěže a Okresního přeboru 1. i 2.tř. budou odehrány na čtyřech stolech v tělocvičně základní školy v Nové Bystřici. Nové čtyři stoly dodala firma Pavla Ovčaříka, skládal je Milan Orlowski a aniž bychom do této doby znali historicky vytvořené vztahy se Spartou, vše funguje i nyní (M.Orlowski, P.Ovčařík – Sparta Praha).

                  

 

Díra v historii stolního tenisu Jindř. Hradce byla z podstatné části zalepena v setkání Tomáše Tomana a Lad. Mátla dne 17. srpna 2010. Tento základ bude dále novými poznatky průběžně doplňován.                  

 

 

2015

Sezona 2015-15 byla jednou z nejúspěšnějších. Tým A skončil na 2. místě v krajské soutěži. Dlouhodobá nemocnost Vlad. Havla a celoroční absence Pavla Formana odstavila tým od snadného vítězství a postupu do krajského přeboru. Na původní záměr navázal tým OP I., vyhrál postup do krajské soutěže.

Téměř vynuceně byl založen facebookový profil www.facebook.com/pinecjh a webová prezentace přešla na doménu pinecjh.cz.

Tým Plíšek (GCNB E) složený pouze z novobystřických se rozhodl k přechodu pod místní Jiskru N.Bystřice a urychlil tak to, k čemu vše směřovalo. K návratu jména J. Hradec do názvu týmů.  Klub má aktuálně kompletní materiální vybavenost 8 stoly Butterfly Space Saver, ohrádky, atd., vyhrál OP I, získal dotaci okresního svazu a tak s doplatkem klubu a hráčů bude nastupovat v jednotných dresech do nového ročníku pod názvem PINEC JH 1930. Tím bude i do budoucna připomínat prvopočátky stolního tenisu ve městě.  

Na valné hromadě krajského svazu se nám podařilo prosadit reorganizaci soutěží a vytvoření dvou skupin v Krajském přeboru a tří skupin v Krajské soutěži, což mělo dopad i na postupové kvórum. A tak jsme do nové sezóny 2015/2016 postoupili všemi čtyřmi týmy a po dlouhé době máme obsazeno pět na sebe navazujících úrovní: „Krajský přebor - Krajská soutěž - OP I - OP II - OP III“.

V OP III. jsme postavili výlučně dětský tým k získávání zkušeností s různými styly i nestyly. Hodili jsme děti prostě do pinčesové vody hned na zahájení treninků. K překvapení vydrželi v soutěži celou sezónu.

2016

Sezóna 2015/16, kdy všechny týmy hrály v jiných sestavách než o rok dříve, kdy postoupily o třídu výše, skončila překvapivě  úspěšně. Všechny týmy skončily sezónu 2015/2016 v horní polovině tabulky.

Do Plánu strategického rozvoje města pro období do r. 2020 se podařilo se zakomponovat ideu rekonstrukce kuželny s nástavbou pro stolní tenis: „V rámci Zlepšení podmínek pro sportování veřejnosti bylo do Opatření 4.3.1.1 Zlepšení technického zázemí pro sportovce vybudováním nových a opravou stávajících sportovišť, zařazeno mimo jiné i „Vybudování kuželkářské čtyř dráhy v souladu s platnými soutěžními řády, včetně sálu pro úpolové sporty a stolní tenis.“ Každý sport, která má své specifické sportoviště, zaznamenal výrazný pokrok, od fotbalu, přes hokej, basket, .....a sporty, které jsou bez odpovídajícího zázemí (kuželky, badminton, pinec), ty nemají možnost kvalitativního růstu.

 

2019/2020

Úspěšná sezóna před přechodem do vyššího věkové kategorie. Děti se pravidelně zúčastňovali okresní bodovací soutěže (série 10 turnajů) a krajských bodovacích turnajů, kde hrály jak vlastní, tak i vyšší věkovou kategorii a probojovaly se do závěrečného turnaje TOP 10:  

Nejmladší žactvo/dívky: 4. místo Johana Lahodná

                                            7. místo Adéla Dofková

(závěrečný TOP 10 nebyl hrán pro COVID opatření)

 

TOP 10/ Mladší žactvo:

Chlapci:  8.místo - Kryštof Lahodný

dívky:       3. místo – Agáta Hunalová

                 5. místo Johana Lahodná

TOP 10/starší žactvo

Chlapci/singly: 3. místo Radek Fitl  

                            6. místo Kryštof Lahodný

Dívky/singly:      5. Místo Agáta Hunalová

                            7. místo Johana Lahodná

Na Krajském přeboru družstev získaly:

Dívky:  Agáta Hunalová, Johana Lahodná a Adéla Dofková  - 2. místo.

Chlapci: Radek Fitl, Kryštof Lahodný, David Kovář – 3. Místo

 

Vyvrcholením sezony byla účast družstva chlapců (z pozice náhradníků) na Mistrovství ČR staršího žactva v Ostravě. Nesmírná zkušenost a poznání. Tento rok  je možné zařadit za poslední úspěchy z let 1955-1957.

V sezóně 20120-21 budou dívky hrát divizní soutěž, kterou ženy hrály naposledy před cca 40 lety.