ZÁPŮJČNÍ ŘÁD

Golf club Nová Bystřice, z.s., IČ  69103283, se sídlem Jindřichův Hradec I., Dobrovského 1, zapsaný v rejstříku spolků Krajského soudu v Českých Budějovicích v odd. L., vl. 2045  užívá prostory malé tělocvičny 5. Základní školy v Jindřichově Hradci, sídl. Vajgar č.p. 692/III. pro oddíl stolního tenisu, uváděný pod názvem SK PINEC JH 1930 a pro tréninky jeho týmů, mládeže, mistrovské zápasy a turnaje pro dospělé a děti.

Pro tento účel pořídil spolek z vlastních finančních prostředků sportovní vybavení pro stolní tenis a má ve svém vlastnictví:

A)

Vybavení ve vlastnictví spolku

poř. cena/ks

    ks

1.

Stůl na stolní tenis Butterfly Space Saver 22 mm, zelený                  

14.000 Kč

8

2.

Síťka na stolní tenis zn. Butterfly s držáky                                                             

   1.300 Kč

8

3.

Ohrádky k vymezení hracího prostoru:   velké rámové konstrukce

      600 Kč

28

 

                                                                             malé (Butterfly)

      800 Kč

14

4.

Síť umožňující rozdělení tělocvičny na dva bloky  

  3.000 Kč

1

5.

Počitadlo

      800 Kč

4

6.

Tréninková deska

  4.900 Kč

1

7.

Automat (robot)

  3.400 Kč

1

8.

Síť k robotu

   1.800 Kč

1

 

Zapůjčením vybavení  SK PINEC JH 1930 se rozumí poskytnutí sportovního vybavení půjčiteli k usku-tečnění jím organizované sportovní akce, nikoli však mimo  herní prostory tělocvičny (malá/velká) 5. Základní školy v J. Hradci.

 

B)

podmínky zapůjčky

1.

pronájem prostoru tělocvičny od 5. Základní školy půjčitelem

2.

uzavření pojistné odpovědnosti za vzniklé škody

3.

zaplacení půjčovného za vybavení spolku k fyzickému předání vybavení do užívání

4.

fyzické předání a převzetí - v čase dle osobního ujednání v čase vydání vybavení.

5.

půjčitel se dále řídí Provozním řádem herny stolního tenisu (pinecjh.cz) a školy

6.

v průběhu akce půjčitel zodpovídá za dodržování všeobecných bezpečnostních předpisů, dohlíží na návštěvníky své sportovní akce.

 

 

C)

ceník

půjčovné

ks

čas

1.

Stůl na stolní tenis Butterfly Space Saver 22 mm, zelený                  

2.000 Kč

4

do 4 hod.

 

Síťka na stolní tenis s držáky (zn. Butterfly)                                                              

 

4

 

 

Ohrádky k vymezení hracího prostoru pro čtyři stoly

 

 

 

 

Síť umožňující rozdělení tělocvičny na dva bloky  

 

 1

 

2.

Stůl na stolní tenis – 2 ks + držáky, síťky, ohrádky

1.000 Kč

blok

do 4 hod.

3.

Počitadlo

  100 Kč

4

 

4.

Ostatní vybavení, uvedené v odst. A) po dobu zapůjčky stolů

  200 Kč

 

 

Uvedené ceny platí pro zápůjčku vybavení v prostoru tělocvičny 5. ZŠ.

Pro zápůjčku s odvozem mimo prostor 5.ZŠ je cena 3.000 Kč/den pro zapůjčení 2 ks stolů, sítěk, a ohrádek. Pro případ vícedenní zápůjčky a více než 2 ks stolů je cena smluvní.

Tento Zápůjční řád byl schválen Výborem SK PINEC JH 1930 a Radou Golf club N.Bystřice, z.s.,

je platný dnem 1. listopadu 2016.

 

za výbor odd. st. tenisu:                                                 za Radu spolku hlavního         

Ing. Martin Hunal                                                           Ladislav Mátl, prez. spolku