propozice

Propozice jsou všeobecné, dílčí úprava konkrétního pořadatele bude zohledňovat lokální specifika a tradici turnaje, např. Třeboňský kapr, Vánoční, Velikonoční, Tříkrálový, Lentilkový, apod., včetně příp. vložené kategorie, např. zvlášť kat. dívky apod.

Ke stažení