O NÁS

Přestože stolní tenis patří mezi nejstarší a nejrozšířenější sporty na světě se skupinou sportů jako je golf a fotbal, nemá příliš publicity. Ta je zaměřena na sporty jako jsou fotbal, hokej a dále na divácky atraktivní sporty.

Podle členské základny stolního tenisu jak v ČR, tak i v jč. kraji přísluší  stolnímu tenisu do 10 místa z více jak stovky sportů a v počtu oddílů patří s tisícovkou oddílů v ČR hned za fotbal. Stolní tenis je olympijským sportem od roku 1988.

Je to sport, který vyžaduje koncentraci, postřeh, rychlost, schopnost kombinace, proto se mu říká „celuloidové šachy“.  Stolní tenis je technicky náročný sport a je velmi náročné vypracovat se i na krajskou špičku. To vyžaduje každodenní trénink, houževnatost, pohybovou a technickou zdatnost, ale také trochu talentu a potom hodně trpělivosti a vůle. 

Snahou oddílu stolního tenisu Golfového klubu Nová Bystřice je zlepšit image tohoto sportu v regionu i pomocí tohoto webu  a přivést ke sportu další děti. Tato základní predikce však všude naráží na technické zázemí pro tento sálový sport.

Stabilní herna je na okrese pouze ve Studené, přitom pouze ve stabilním zázemí je předpoklad možné systematické výuky tohoto sportu. Dalším předpokladem je schopnost předávání zkušeností, výuky.

Oddíl stolního tenisu - PINEC JH 1930 byl od roku 2007 druhým sportem spolku Golf club Nová Bystřice, z.s.. V roce 2010 do spolku přešel oddíl st. tenisu Slovanu J. Hradec a tím se Golf club stal pokračovatelem tradice stolního tenisu v Jindřichově Hradci, založené v roce 1930. Patří tak mezi několik málo sportů s nepřerušenou sportovní činností v J. Hradci, po veslování, fotbalu, hokeji a v roce 2020 tak oslavíme 90 let existence st. tenisu ve městě. 

Zájmem spolku (GCNB) je vytvoření podmínek pro dlouhodobou udržitelnost stolního tenisu v Jindřichově Hradci. Ve prospěch toho poskytl svému oddílu stolního tenisu kompletní vybavení k dotvoření široké struktury k zapojení mládeže do všech soutěžních úrovní neboť mládež je jedinou stabilitou k dlouhodobé uržitelnosti sportu.  

Pro sezonu 2022-23 byl oddíl st. tenisu vyčleněn do samostatného spolku PINEC JH 1930 se sídlem v J. Hradci a tím se stává kontinuálním pokračovatelem tradice stolního tenisu ve městě.

 

 

JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA STŮLco je to stolní tenis

Table tenis, dříve ping-pong neboli pinec je hrou jak společenskou, tak i soutěžní. Tak jako ve hře v šachy, navazuje na uvedení balonu do hry představa o dalších taktice a to odvisle od typu podání (bez rotace, se spodní rotací, s boční rotací, s horní rotací, krátké, dlouhé)