ČLENSTVÍosobní data

Osobní data zájemce o členství ve spolku jsou nezbytná k evidenci u vlastního spolku a přenosu dat do sportovního svazu (registrace, zařazení na soupisku, evidenci sportovních výsledků) a dále do ČUS.

podmínky členství

Členství ve spolku je nezbytnou podmínkou k možné registraci člena u sportovního svazu a tím i účasti v soutěžích, vypisovaných spolkem, okresním či krajským sportovním svazem stolního tenisu. Členství vzniká a zaniká. Přestup hráčů je technickou úpravou dle Soutěžního řádu, navazující na zánik členství ve spolku.

přihláška

přihláška/formulář