Lentilkový pro děti 1-6 tříd

Datum: 06. 04. 2011

lentilkový turnaj

Po ukončení mistrovských soutěží jsme uspořádali „Lentilkový turnaj“ pro děti 1-6. tříd všech škol. K našemu překvapení přišlo 15 dětí z „pětky“ a Broňa z „šestky“. Ještě větším překvapením bylo, že všechny děti přišly s pálkou a většina i míčkem a že neměly problém s udržením balonu  balon na stole.

Jako motivaci dostali všichni „pět lentilek“, podle velikosti se rozdělili do skupiny a začaly nelítostné boje.

Změnili jsme původní záměr dvou turnajů na serii „pěti turnajů na pětce“ …..a díky tomu vytvořili i v levém menu samostatný blok.